Skip to main content

Backyard Buddy

Adalah satu program tahunan yang diadakan  untuk menimbulkan kesedaran terhadap kepentingan pengetahuan tentang spesis burung yang terdapat di persekitaran Putrajaya. Program ini adalah salah satu program di bawah Programme Urban Birding Putrajaya khusus untuk komuniti Putrajaya. Program tahun 2022  Backyard Buddy ini akan diadakan pada 24 September 2022. Untuk makluman lanjut sila layari : https://www.facebook.com/groups/

Leave a Reply

Close Menu
V2-4/2022